Wszyscy klienci OSCBR mogą już bezpłatnie korzystać z INBOX - narzędzia do sprawnej, zdalnej współpracy z klientami.

Rozwiązanie jest dostępne również dla firm, które nie posiadają konta w mBanku.  Narzędzie znajduje się na platformie mOrganizer finansów i będzie dostępne bezpłatnie aż do końca 2020 r.

Za pomocą INBOX przedsiębiorcy mogą udostępniać:

•          zdjęcia dokumentów zrobione aplikacją mobilną mOrganizer

•          faktury otrzymane e-mailem

•          skany faktur pobrane z portali dostawców

•          inne dokumenty np. wyciągi bankowe, potwierdzenie zapłaty ZUS, pisma z urzędów.

INBOX pozwala na wyeliminowanie spotkań, które są obecnie niemożliwe w związku z panującą epidemią.
Ograniczy też Państwa nakład pracy oraz koszty związane z zawożeniem i odbieraniem dokumentów.

Bezpłatny INBOX dla wszystkich klientów OSCBR
09 kwietnia 2020

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17