29.01.2020 godz. 10:00 - 16:00  Aleje Jerozolimskie 92
Warszawa - Centrum Konferencyjne WEST GATE

Koszt: 
350 zł netto - dla biur spoza sieci
200 zł netto - dla biur w procesie certyfikacji 
150 zł netto - dla biur po certyfikacji

Zapisy na konferencję z prof. Witoldem Modzelewskim

Z dniem 1 listopada 2019 r. oraz z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług, które dotyczą m.in. obowiązkowej podzielonej płatności. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika. Wprowadza się nowe obowiązki związane
z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment. Likwiduje się krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadza nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). W dniu 1 września został opublikowany centralny wykaz zarejestrowanych podatników VAT czynnych, a z początkiem 2020 roku wejdzie w życie wiele innych ważnych rozwiązań dotyczących podatku dochodowego związanych z nowymi przepisami o VAT. Wchodzą również w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT.

Przygotuj swoje biuro rachunkowe na rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych

prof. Witold Modzelewski

VAT: 1 listopada 2019 oraz 1 stycznia 2020
- przełomowe zmiany w podatku od towarów
i usług adresowane do
WSZYSTKICH PODATNIKÓW

VAT: 1 listopada 2019 oraz 1 stycznia 2020
- przełomowe zmiany w podatku od towarów
i usług adresowane do
WSZYSTKICH PODATNIKÓW

Program

Rejestracja

WARSZAWA

Agenda konferencji 29.01.2020 godz. 10:00 - 16:00

1. Obowiązkowa podzielona płatność (1 listopada 2019 r.):

- uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
- nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
- co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
- kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
- kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tyś. zł.)?
- jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?

2. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M obowiązujące od dnia 1 listopada 2019 r.

3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.

4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno - prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).

5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy (1 listopada 2019 r.):

- uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
- zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
- przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.

6. Centralny Rejestr Podatników (CRP) publikowany przez Szefa KAS (1 września 2019 r.):

- obowiązek posiadania gospodarczego rachunku bankowego przez podatnika VAT; (lista wyjątków),
- skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w CRP,
- trzydniowy termin na zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia wydatków w części kosztów uzyskania przychodów,

- brak zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych na rachunek bankowy nie ujawniony w CRP (1 stycznia 2020r.)

7. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.

8. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopad 2019 r.): przedział i zakres zastosowania,

9. Kolejne odroczenie likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K; mali i średni podatnicy stosować będą te deklaracje do połowy 2020 roku.

10. Zmiany stawek podatkowych obowiązujące od dnia 1 listopada 2019 r.

11. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.

12. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.

13. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?

14. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

 

Witold Stanisław Modzelewski

 

Prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, wiceminister finansów w latach 1992–1996. Jest jednym ze współtwórców systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy oraz Ordynacji podatkowej. Występuje jako pełnomocnik w sporach podatkowych. Współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. W latach 2002–2007 był Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zapisy na warsztaty w Warszawie

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17 

Konferencja

Prowadzący