Autor - Paweł Ziółkowski.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna nowelizacja VAT.

Tym razem chodzi o wprowadzenie obowiązkowych płatności w ramach split payment, co ma związek z wydaniem przez Radę Unii Europejskiej decyzji derogacyjnej umożliwiającej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Czym jest split payment?

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się dwutorowo:

1) wartość sprzedaży netto wpłaca się na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy,
2) kwotę VAT wpłaca się na rachunek VAT dostawcy – banki mają obowiązek otwierać taki rachunek „w pakiecie” z rachunkiem bieżącym.

Z oczywistych względów MPP jest przewidziane wyłącznie dla podatników VAT – nie mogą z niej korzystać chociażby konsumenci. Mechanizm ten przewidziany jest bowiem dla złotówkowych rozliczeń między przedsiębiorcami (podatnikami VAT).


Dobrowolność split payment.

Póki co nie ma obowiązku dokonywania płatności podzielonej. W efekcie większość podatników stara się, aby płacić po staremu – jedną kwotą.
Niechęć do MPP spowodowana jest ograniczoną własnością środków na rachunku VAT – podatnik nie może bowiem nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na zapłatę kontrahentowi w ramach podzielonej płatności lub zapłatę VAT do US.
W ostateczności można środki te przelać na inne konto, ale konieczna jest w tym celu zgoda naczelnika urzędu skarbowego.

Dokonując płatności MPP podajemy na przelewie:

• kwotę podatku VAT (lub część),
• kwotę sprzedaży brutto (lub część),
• numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
• NIP dostawcy
• rachunek rozliczeniowy dostawcy (konta VAT nie podaje się, gdyż jest ono powiązane z rachunkiem bieżącym).

Najistotniejsze założenia wynikające z opublikowanego projektu:

- obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,

- obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione w dalszej części);

- podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;

- wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu

Zgodnie z załącznikiem do projektu zmiany do ustawy VAT, mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

- wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
- odpady, złom, surowce wtórne;
- elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
- paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
- prawa do emisji gazów cieplarnianych;
- roboty budowlane;
- węgiel;
- handel częściami do samochodów i motocykli.

 

Obowiązkowy split payment.
09 czerwca 2019

Przystąp do OSCBR

Kontakt : 668 465 054  Pon- Pt : 9 -17