Paweł Ziółkowski

Wielkimi krokami zbliża się kolejna nowelizacja VAT. Tym razem chodzi o wprowadzenie obowiązkowych płatności w ramach split payment, co ma związek z wydaniem przez Radę Unii Europejskiej decyzji derogacyjnej umożliwiającej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Czym jest split payment?

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się dwutorowo: 1) wartość sprzedaży netto wpłaca się na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy,
2) kwotę VAT wpłaca się na rachunek VAT dostawcy – banki mają obowiązek otwierać taki rachunek „w pakiecie” z rachunkiem bieżącym (np.: mBiznes konto VAT).

Z oczywistych względów MPP jest przewidziane wyłącznie dla podatników VAT – nie mogą z niej korzystać chociażby konsumenci. Mechanizm ten przewidziany jest bowiem dla złotówkowych rozliczeń między przedsiębiorcami (podatnikami VAT).

Dobrowolność split payment

Póki co nie ma obowiązku dokonywania płatności podzielonej. W efekcie większość podatników stara się, aby płacić po staremu – jedną kwotą. Niechęć do MPP spowodowana jest ograniczoną własnością środków na rachunku VAT – podatnik nie może bowiem nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na zapłatę kontrahentowi w ramach podzielonej płatności lub zapłatę VAT do US. W ostateczności można środki te przelać na inne konto, ale konieczna jest w tym celu zgoda naczelnika urzędu skarbowego.
 

Dokonując płatności MPP podajemy na przelewie:

• kwotę podatku VAT (lub część),
• kwotę sprzedaży brutto (lub część),
• numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
• NIP dostawcy
• rachunek rozliczeniowy dostawcy (konta VAT nie podaje się, gdyż jest ono powiązane z rachunkiem bieżącym).

Z mechanizmu MPP możemy także korzystać, jeżeli mamy księgowość powiązaną z rachunkiem bankowym (np. mKsięgowość). Dokonując księgowania w takim systemie można od razu dokonać płatności, decydując, czy zrobimy to w ramach mechanizmu podzielonej płatności, czy w sposób tradycyjny. Możemy też dokonać zapłaty w zwykły sposób – wtedy cała należność wpłynie na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Należy także dodać, że rachunku VAT nie musimy podawać na fakturach – skoro jest on „podpięty” pod rachunek bieżący, to wystarczy podanie wyłącznie tego numeru. Bank automatycznie rozdzieli płatność między rachunki.

Najistotniejsze zmiany przewidziane w projektu

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie (ma to nastąpić z dniem 1 listopada 2019 r.) split payment stanie się obowiązkowy w zakresie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł. Obowiązek stosowania MPP dotyczył będzie wybranych towarów oraz usług. Faktura dokumentująca takie transakcje ma zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” – w przypadku naruszenia tej zasady naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Dodatkową nowością jest zmuszenie podmiotów zagranicznych rozliczających się z VAT w Polsce do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Według projektu nowego zał. nr 15 do ustawy obowiązkowy split payment będzie dotyczył między innymi węgla, oleju rzepakowego, atramenty i tusze, wyroby metalowe, metale szlachetne i kolorowe, odpady, złom, surowce wtórne, elektronika (w tym procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, dyski twarde, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe itp.), paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe, prawa do emisji gazów cieplarnianych; roboty budowlane, części do samochodów i motocykli.

Konsekwencją wprowadzenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie znaczne ograniczenie mechanizmu odwrotnego obciążenia (np. w budownictwie), co niewątpliwie stanowi krok w dobrą stronę. Odwrotne obciążenie zmuszało podatników do częstego występowania o zwrot VAT, a jednocześnie pozwalało w większym stopniu uniknąć płacenia VAT. Omawianą zamianę należy zatem ocenić pozytywnie.

Obowiązkowy split payment.
09 czerwca 2019

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17