W dniu 20.12.2018 nasza firma objęła patronatem klasy ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Licealnych nr 1 w Warszawie. Dzięki temu stworzyliśmy dla uczącej się tam młodzieży szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Patronat ma celu przede wszystkim wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Pozwala on również przygotować absolwentów szkoły do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Za pomocą wspólnej organizacji szkoleń, warsztatów czy konkursów, a także zapewnienia praktyk zawodowych, uczniowie będą podnosić i kształtować swoje kompetencje zawodowe oraz poznawać nowe obszary wiedzy, niezbędne przy podejmowaniu pierwszej pracy. Wszystko to wspomoże też przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Patronat OSCBR nad Zespołem Szkół Ekonomicznych
07 stycznia 2019

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17