czy koronawirus zwalnia przedsiębiorców z obowiązku realizacji umów? – wpływ pandemii na sposób wykonywania zawartych umów;

możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;

obowiązek zapłaty kar umownych w czasie epidemii;

czy wskutek wystąpienia pandemii nastąpiła „nadzwyczajna zmiana stosunków”?

ryzyka związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w czasie pandemii;

w jaki sposób rozliczyć między stronami niezrealizowane kontrakty?

możliwość kwalifikacji występowania koronawirusa, jako zaistnienia „siły wyższej”;

rozwiązania proponowane w ramach „tarczy antykryzysowej”;

jak chronić firmę przed skutkami braku możliwości wykonywania umów w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa?

czy koronawirus zwalnia przedsiębiorców z obowiązku realizacji umów? – wpływ pandemii na sposób wykonywania zawartych umów;

możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;

obowiązek zapłaty kar umownych w czasie epidemii;

czy wskutek wystąpienia pandemii nastąpiła „nadzwyczajna zmiana stosunków”?

ryzyka związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w czasie pandemii;

w jaki sposób rozliczyć między stronami niezrealizowane kontrakty?

możliwość kwalifikacji występowania koronawirusa, jako zaistnienia „siły wyższej”;

rozwiązania proponowane w ramach „tarczy antykryzysowej”;

jak chronić firmę przed skutkami braku możliwości wykonywania umów w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa?

Pandemia spowodowana przez COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na każdą sferę życia, ograniczając
nie tylko naszą wolność osobistą, ale również w poważnym stopniu zakłócając bądź całkowicie wyłączając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.


„Tarcza antykryzysowa”, która z założenia miała ochronić zarówno firmy, jak i obywateli przed gospodarczym szokiem wywołanym epidemią, wydaje się nie spełniać pokładanych w niej nadziei.

Przedsiębiorcy nie znajdą pomocy państwa w wielu problemach wynikających z zaistniałej sytuacji. Zespół Mariański Group przygotował dla Państwa zestawienie najważniejszych zagadnień, które wiążą się z odpowiedzią na pytanie, na jakich zasadach wykonywać i rozwiązywać kontrakty w czasie epidemii Covid-19.  

Podczas webinaru omówimy m.in. następujące zagadnienia:

prowadzący:
Marta Napieralska – radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji
Aneta Chałat – adwokat w Departamencie Restrukturyzacji 

prowadzący:
Marta Napieralska – radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji
Aneta Chałat – adwokat w Departamencie Restrukturyzacji 

14 maja 2020 r. godz. 15:00 - webinarium 

Na jakich zasadach wykonywać i rozwiązywać kontrakty w czasie epidemii COVID-19?

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17 

Polityka prywatności

Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Telefon 668 465 054