Środki trwałe:

Definicja środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych.

Wyjaśnienie różnic między środkiem trwałym, a wyposażeniem.

Omówienie zagadnienia. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016).

• Cel wprowadzenia klasyfikacji
• Definicja środka trwałego - źródło
• Struktura KŚT
• Podziała środków trwałych na grupy i podgrupy – zasady tworzenia opisów.

Nadawanie numerów inwentarzowych i podinwentarzowych.

Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:

• Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
• Konserwacje
• Remonty Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych:
• Rozbudowa (w tym nadbudowa)
• Przebudowa
• Rekonstrukcja
• Adaptacja
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)

Części składowe i peryferyjne:

• Definicja części składowej i peryferyjnej.
• Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych
• Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych

Środki trwałe w budowie.

Wartości niematerialne i prawne:

• Definicja wartości niematerialnej i prawnej dla celów bilansowych i podatkowych
• Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania

• Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
• Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w planie kont

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Gyöngyvér Takáts - doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, z praktyką w audycie, specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez SKwP akredytowanym przez ACCA, autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, właścicielka biura rachunkowego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie rachunkowości, m.in na temat podatku odroczonego, instrumentów finansowych, cashflow, podróży służbowych, różnic kursowych, czy zamknięcia roku.

26 kwietnia 2021  godz.10:00 – 11:30 i 11:45 – 13:15

Środki trwałe

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17 

Polityka prywatności

Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Telefon 668 465 054