Nierzetelne regulowanie własnych płatności i narzucanie nadmiernie wydłużonych terminów płatności kontrahentom jest przyczyną wielu problemów wierzycieli, którzy:

  • mają problem z regulowaniem własnych zobowiązań,
  • ponoszą dodatkowe koszty prowadzenia działalności związane z przeterminowanymi należnościami;
  • nie mają kapitału na prowadzenie inwestycji i rozwój swojej firmy;
  • są zmuszeni podnosić ceny produktów lub usług lub ograniczać zatrudnienie.

 

Tym negatywnym zjawiskom mają zapobiegać rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Więcej na stronie INFOR

Taniej będzie wziąć kredyt niż opóźnić się z zapłatą
09 sierpnia 2019

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17